Garantie Voorwaarden

Garantievoorwaarden Bamboe Comfort:

Bamboe Comfort geeft 15 jaar garantie op alle vloeren die ze verkoopt, ingaande op de datum van aanschaf. De garantie dekt de verborgen fouten die eigen zijn aan het artikel, en niet die fouten die veroorzaakt worden door de plaatsing of behandeling van het product.

De bamboe vloeren moeten geinstalleerd zijn met inachtneming van de aanbevelingen die Bamboe Comfort geeft, met name welke betrekking hebben op de Relatieve Lucht Vochtigheid en de afstand die bewaard moeten worden tot de muur .

Verschillen in kleur zijn eigen aan het product, en veranderingen bij het gebruik vallen niet onder de garantie. De garantie verzekert geen onjuiste installatie. De gekozen methode valt onder de verantwoording van de installateur. Schade die veroorzaakt wordt door slecht gebruik, zoals krassen door hakken, meubels en diernagels e.d, alsmede natuurlijke slijtage, worden niet vergoed.